Nhận đặt hàng kết cườm kết ren tại Vĩnh Long - 05/11/2016

Gian hàng autopost
Khương Hải Châu
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Địa chỉ: Cầu Thiềng Đức, Phường 1, tp. Vĩnh Long
- Điện thoại: 01207382088

Nhận đặt hàng kết cườm, kết ren áo cưới, áo dài, da hội...theo yêu cầu hay theo mẫu

Chữ kí của thành viên

 

Đăng nhập